Ortadoğu'nun en iyi forumu

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

dönemlere göre yazar ve eserleri

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 dönemlere göre yazar ve eserleri Bir C.tesi Mayıs 31, 2008 4:51 pm

cambaz47

avatar
Admin(takım kaptanı)
Admin(takım kaptanı)
DİVAN EDEBİYATI
13.yy
Mevlana: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba,
Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi

14.yy
Gülşehri: Mantıku’t-Tayr
AşıkPaşa: Garipname
Kadı Burhaneddin: Divan
Ahmedi: İskendername, Cemşid ü Hurşid,Divan

15.yy
Şeyhi: Harname, Hüsrev ü Şirin, Divan
Ahmed Paşa: Divan
Necati: Divan
Süleyman Çelebi: Vesileyü’n-Necat(Mevlid),
Ali Şir Nevai: Mecalisü’n-Nefais, Muhakemetü’l-Lügateyn,Mizanü’lEvzan, Leyla vü Mecnun,
Ferhad ü Şirin…
NESİR
Sinan Paşa: Tazarruname, Tezkiretü’l Evliya
Mercimek Ahmed: Kaabusname

16.yy
Fuzuli: Şikayetname, Leyla İle Mecnun, Divan, Beng ü Bade,…
Zati: Divan, Edirne Şehrengizi
Baki: Dinvan, Kanuni Mersiyesi
NESİR
Evliya Çelebi: Seyahatname
Katip Çelebi: Keşfü’z-Zünun, Cihannüma…
Seydi Ali Reis: Miratü’l-Memalik
Naima: Naima Tarihi
Peçevi: Peçevi Tarihi

17.yy
Nefi: Siham-ı Kaza, Divan
Nabi: Hayriye, Hayrabad, Divan
Naili: Divan

18.yy
Nedim: Divan
Şeyh Galib: Hüsn ü Aşk, Divan

TANZİMAT EDEBİYATI(1860-1895)
Şinasi:Şair Evlenmesi(tiy),
Müntehabat-ı Eşar(şiir),
Durub-ı Emsal-i Osmani(sözlük),
Tercüman-ı Ahval(Agah Ef. İle), Tasvir-i Efkar

Ziya Paşa: Harabad, Zafername, Eşar-ı Ziya, Terkib-i Bend, Terci-i Bend(şiir),
Rüya(mülakat)..
Halit Ziya Uşaklıgil: Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Nemide, Kırık Hayatlar, Ferdi ve Şürekası, Bir Ölünün Defteri..(roman)
İzmir Hatıraları,Aşka Dair, Onu Beklerken, Kadın Pençesi,..(hikaye)
Füruzan, Kabus, Fare(tiy)
Kır Yıl, Saray ve Ötesi..(anı)
Mehmet Rauf: Eylül,
Ferda-yı Garam, Karanfil ve Yasemen, Genç Kız Kalbi, Son Yıldız(roman)
Kadın İsterse, Bir Aşkın Tarihi…(hikaye)
Pençe, Cidal..(tiy)
Siyah İnciler(mensur şiir)

Hüseyin Cahit Yalçın:Nadide,Hayal İçinde(roman)
Hayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri,..(hik)
Kavgalarım(nesir)

FECR-İ ATİ EDEBİYATI(1909-1911)
Ahmet Haşim: Göl Saatleri, Piyale(şiir)
Frankfurt Seyahatnamesi(gezi)
Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan(nesir)

MİİLİ EDEBİYAT(1911-1923)
Mehmet Emin Yurdakul: Türk Sazı, Türkçe Şiirler, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri..
Türk’ün Hukuku..(nesir)

Ziya Gökalp: Kızılelma, Altın Işık, Yeni Hayat(şiir)
Malta Mektupları(mektup)
Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak, Türk Medeniyeti Tarihi…(nesir)

Ali Canip Yöntem: Türk Edebiyatı Antolojisi Milli Edb. Meselesi…

Ömer Seyfettin: Efruz Bey, Ashab-ı Kehfimiz(roman)
Falaka, Yüksek Ökçeler, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabed, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, İlk Düşen Ak, Pembe İncili Kaftan(hikaye)
Türklük Ülküsü..(inceleme)
Şiirler

Ahmet Hikmet Müftüoğlu: Çağlayanlar, Gönül Hanım, Haristan ve Gülistan(roman ve hik.)

Mehmet Fuat Köprülü: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edb. Tarihi, Türk Saz Şairleri, TDE Hakkında Araştırmalar..

MİLLİEDEBİYAT AKIMINDAN ETKİLENENLER
Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Kiralık Konak, Yaban, Nur Baba, Sodom ve Gomore, Ankara, Panaroma, Hep O Şarkı, Hüküm Gecesi(roman)
Milli Savaş Hikayeleri, Bir Serencam..(hikaye)
20.YY. TÜRK EDEBİYATINDA BAĞIMSIZ SANATÇILAR
Hüseyin Rahmi Gürpınar:Şık, İffet, Şıpsevdi, Mürebbiye, Gulyabani, Kuyruklu yıldız Altında Bir İzdivaç, Nimetşinas, Son Arzu, Metres…(roman)
Tiyatro ve öyküleri de vardır.

Mehmet Akif Ersoy: Safahat(I.Kitap-Safahat, II.Kitap-Süleymaniye Kürsüsünde, III.Kitap-Hakkın Sesleri, IV.Kitap-Fatih Kürsüsünde, V.Kitap- Hatıralar, VI.Kitap- Asım, VII.Kitap- Gölgeler)

Yahya Kemal Beyatlı:Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rübailer ve Hayam Rübailerini Türkçe Söyleyiş..(şiir)
Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikayeler, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair…(nesir)

Ahmet Rasim: Gülüp Ağladıklarım, Ramazan Sohbetleri, Ömr-i Edebi..(anı)
Şehir Mektupları(mektup)
Muharrir Bu Ya, Şair, Edip(biyografi)

Rıza Tevfik Bölükbaşı: Serab-ı Ömrüm(şiir)
Anı, eleştiri gibi alanlarda da eser vermiştir.

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
Sait Faik Abasıyanık: Semaver, Sarnıç, Son Kuşlar, Alemdağ’da Var Bir Yılan, Şahmeran, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Havuz Başı, Kumpanya…(öykü)
Medar-ı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor, Yaşamak Hırsı(roman)
Şimdi Sevişme Vakti(şiir)

Sabahattin Ali: Kuyucaklı Yusuf*, İçimizdeki Şeytan..(roman)
Değirmen, Kağnı, Sırça Köşk, Yeni Dünya(öykü)
Dağlar ve Rüzgar, Kurbağaların Serenadı..(şiir)

Memduh Şevket Esendal: Mendil Altında, Ev Ona Yakıştı, Otlakçı…(öykü)
Ayaşlı ve Kiracıları, Miras, …(roman)

Abdülhak Şinasi Hisar: Fehim Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz,..(roman)
Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşkleri, İstanbul ve Pieere Loti..(anı,deneme)
Aşk İmiş Her Ne Var Alemde, Geçmiş Zaman, Fıkraları(antoloji)
Neyzen Tevfik:Hiç, Azab-ı Mukaddes
Sezai Karakoç: Mona Rosa, Körfez, Hızır’la Kırk Saat, Leyla ü Mecnun, Ayinler, Alın Yazısı..(şiir)
Yunus Emre, Mevlana, Mehmet Akif(inceleme)…..
Necati Cumalı: Mine, Nalınlar, Derya Gülü, Yaralı Geyik…(oyun)
Susuz Yaz, Yalnız Kadın, Ay Büyürken..(öykü)
Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün, Aşk Da Gezer..(roman)
Haldun Taner: Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Eşeğin Gölgesi, Fazilet Eczanesi…(oyun)
Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var, Kızıl Saçlı Amazon, Yaşasın Demokrasi, Ay şığında Çalışkur, Sancho’nun Sabah Yürüyüşü(öykü)
Keşanlı Ali Destanı,

Aziz Nesin: Zübük, Tatlı Betüş, Şimdiki Çocuklar Harika, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz…(roman)
Damda Deli Var, Gıdıgıdı, Nazik Alet, Yaşasın Memleket, Kördöğüşü…(öykü)
Hadi Öldürsene Canikom..(oyun)

Kemal Tahir: Sağırdere, Esir Şehrin İnsanları, Devlet Ana, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Yol Ayrımı, Yorgun Savaşçı…(roman)…
Orhan Kemal:Ekmek Kavgası, Mahalle Kavgası, Önce Ekmek, Babil Kulesi, Kardeş Payı..(öykü)
Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile, Eskici ve Oğulları, Gurbet Kuşları,…(roman)

Yaşar Kemal:İnce Memed, Yılanı Öldürseler, Yer Demir Gök Bakır, Üç Anadolu Efsanesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Çakırcalı Efe, Yusufçuk Yusuf,Fırat Suyu Kan Akıyor, Allah’ın Askerleri,sarı Sıcak….(roman,öykü)

Tarık Buğra: Küçük Ağa, Osmancık, Firavun İmanı, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken, Yalnızlar…(roman)
Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Oğlumuz,..(öykü)
İbiş’in Rüyası, Ayakta Durmak İstiyorum..(oyun)….

Cahit Külebi: Adamın Biri, ****** Kurtuluş Savaşı’nda, Rüzgar,…(şiir)

Arif Nihat Asya: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Dualar ve Aminler, Heykeltıraş, Yastığımın Rüyası, Ayetler…(şiir)…

Cevat Şakir Kabaağaçlı(Halikarnas Balıkçısı): Aganta Burina Burinata, Uluç Reis, Turgut Reis…(roman)
Ege Kıyılarında, Merhaba Akdeniz, Ege’nin Dibi, Yaşasın Deniz, Gülen Ada,……(öykü)
Anadolu Efsaneleri, Anadolu Tanrıları, Hey Koca Yurt, Anadolu’nun Sesi…(mitoloji, inceleme,deneme)
Namık Kemal: İntibah, Cezmi(roman),
Vatan Yahut Silistre, Akif Bey, Gülnihal, Kara Bela, Zavallı Çocuk, Celaleddin Harzemşah(tiy),
Tahrib-i Harabad, Takip(eleştiri),…

Recaizade Mahmut Ekrem: Araba Sevdası(roman)
Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır..(tiy)
Nağme-i Seher, Yadigar-ı Şebab, Pejmürde,Nejad, Zemzeme(şiir)
Takdir-i Elhan(eleştiri)
Talim-i Edebiyat(edb. Bilgileri)…

Abdülhak Hamit Tarhan: Makber, Sahra,Belde Ölü, Havle, Divaneliklerim..(şiir)
Macera-yı Aşk, İçli Kız, Duhter-i Hindu, Tarık, Nesteren, Eşber, Zeyneb, Fitnen..(tiy)

Ahmet Mithat Efendi: Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey’le Rakım Efendi, Henüz 17 Yaşında, Dürdana Hanım, Paris’te Bir Türk(roman)
Letaif-i Rivayat(hikaye)
Bedir, Tercüman-ı Hakikat(gazete)..
Şemseddin Sami: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat(roman)
Kamus-i Türki, Kamus-i Arabi..(sözlük)
Sefiller, Robinson,..(çeviri)…

Ahmet Vefik Paşa: Lehçe-i Osmani, Şecere-i Türk, Tarih-i Osmani..

Samipaşazade Sezai: Sergüzeşt(roman)
Küçük Şeyler(hikaye),
Şir(tiy)

Muaalim Naci: Ateşpare, Şerare, Füruzan(şiir)
Demdeme(eleştiri)
Islahat-ı Edebiye(edebi bilgiler)
Lügat-i Naci(sözlük)

Nabizade Nazım: Karabibik, Zehra
Zavallı Kız, Bir Hatıra,..(hikaye)

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI(1896-1901)

Tevfik Fikret: Rüban-ı Şikeste, Rübab’ın Cevabı, Haluk’un Defteri, Tarih-i Kadim, Doksan Beşe Doğru, Şermin(şiir)

Cenab Şahabettin: Tamat, Cenab’ın Şiirleri
Hac Yolunda, Suriye Mektupları, Avrupa Mektupları(gezi)
Evrak-ı Eyyam(nesir)
Yiryaki Sözleri(özdeyiş)
Körebe, Yalan, Küçükbeyler(tiy)
Zoraki Diplomat, Politikada 45 yıl, Gençlik ve Edb. Hatıraları..(anı)
Ahmet Haşim, ******(monografi)
Erenlerin Bağından(şiir)…

Halide Edip Adıvar: Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Handan, Zeyno’nun Oğlu, Ateşten Gömlek, Tatarcık, Kalp Ağrısı…(roman)
Dağa Çıkan Kurt, İzmir’den Bursa’ya, Harap Mabetler..(öykü)
Türk’ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev, Kenen Çobanları(anı)….

Reşat Nuri Güntekin: Çalıkuşu, Gizli El, Yaprak Dökümü, Acımak, Gökyüzü, Miskinler Tekkesi, Kızılcık Dalları, Dudaktan Kalbe, Yeşil Gece, Bir Kadı Düşmanı, Kavak Yelleri, Kan Davası…(roman)
Leyla ile Mecnun, Gençlik ve Güzellik…(öykü)
Hançer, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrıdağı Ziyafeti, Yaprak Dökümü, Eski Rüya, istiklal…(oyun)
Anadolu Notları(gezi)
Dil ve Edebiyat(eğitim)

Refik Halit Karay: İstanbul’un İçyüzü, Çete, Sürgün, Yezidin Kızı, Bugünün Saraylısı…(roman)
Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri(öykü)*
Sakın Aldanma İnanma Kanma, Kirpinin Dedikleri, Agop Paşa’nın Hatıraları, Guguklu Saat…(mizah)*
Makyajlı Kadın, Tanrı’ya Şikayet…(günlük)…

Falih Rıfkı Atay: Zeytindağı, Çankaya, ******’ün Bana Anlattıkları, ******’ün Hatıraları, Batış Yılları, Ateş ve Güneş, ****** Ne İdi?..(anı)*
Denizaşırı, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Yolcu Defteri, Hind…(gezi)*

BEŞ HECECİLER
Faruk Nafiz Çamlıbel: Han Duvarları, Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi, Dinle Neyden, Zindan Duvarları…(şiir)*
Canavar, Akın, Yayla Kartalı…(oyun)
Yıldız Yağmuru(roman)

Enis Behiç Koryürek: Miras,Güneşin Ölümü…(şiir)

Halit Fahri Ozansoy: Aruza Veda*, Efsaneler, Rüya…(şiir)
Sulara Giden Köprü, Aşıklar Yolunun Yolcuları(roman)

Orhan Seyfi Orhon: Gönülden Gönüle, Fırtına ve Kar…(şiir)
Çocuk Adam(roman)

Yusuf Ziya Ortaç: Yanardağ, Akından Akına…(şiir)
Üç katlı Ev, İsmet İnönü…(roman)
Nikahta Keramet..(oyun)
Ahmet Hamdi Tanpınar: Mahur Beste, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, …(roman)
Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Yaz Yağmuru, Hikayeler(öykü)
Beş Şehir, Edebiyat Üzerine Denemeler(deneme)
19.Asır Türk Edb. Tarihi…(inceleme)
Bütün Şiirleri

Peyami Safa: Fatih-Harbiye, Yalnızız, Sözde Kızlar, Mahşer, Bir Akşamdı, Bir Tereddütün Romanı, Canan, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel Noralya’nın Koltuğu, Biz İnsanlar…(roman)
Eğitim-Gençlik-Üniversite, Doğu-Batı Sentezi, Din-İnkılap-İrtica, Avrupa ve Biz…(inceleme,deneme)

Necip Fazıl Kısakürek: Çile, Sonsuzluk Kervanı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi..(şiir)
Aynadaki Yalan, Kafa Kağıdı, Birkaç Hikaye…
Tohum, Bir Adam Yaratmak, Para, Sabırtaşı, Reis Bey, Ahşap Konak, Künye, Yunus Emre…(oyun)
Son Devrin Din Mazlumları, Çöle İnen Nur, Çerçeve, Cinnet Müstatili…(nesir)

Cahit Sıtkı Tarancı: Otuz Beş Yaş, Ömrümde Sükut, Düşten Güzel(şiir)
Ziyaya Mektuplar(mektup)

Ahmet Muhip Dıranas: Şiirler, Kırık Saz
Gölgeler, O Böyle İstemezdi, Çıkmaz, Oyunlar(tiy.)

Fazıl Hüsnü Dağlarca: Üç Şehitler Destanı, Çocuk ve Allah, Daha, Yedi Mehmetler, Çanakkale Destanı, Kınalı Kuzu Ağıdı, 19 Mayıs Destanı, Gazi Mustafa Kemal ******…(şiir)

Nurullah Ataç: Okuruma Mektuplar, Günce I-II, Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Söyleşiler, Söz Arasında, Diyelim…(deneme,eleştiri,inceleme)

Ahmet Kutsi Tecer: Şiirler/Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı, Satılık Ev, Bir Pazar Günü,…(oyun)
Sivas Halk Şairleri Bayramı, Köylü Temsilcileri

Mithat Cemal Kuntay: Üç İstanbul(roman)
İstiklal Şairi Mehmet Akif, Namık Kemal..(biyografi)

Kemalettin Kamu: Bingöl Çobanları, Gurbet, Gurbette Renkler, Gurbet Geceleri…(şiir)

Orhan Veli Kanık: Garip, Vazgeçemediğim, Yenisi, Karşı, Destan Gibi, Bütün Şiirleri
La Fontaine, Bindiğimiz Dal,..(nesir)

Melih Cevdet Anday: Rahatı Kaçan Ağaç, Garip, Yan Yana…(şiir)

Sabahattin Eyuboğlu: Sanat Üzerine Denemeler, Mavi ve Kara, Montaigne..(deneme)

Atilla İlhan: Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Elde Var Hüzün, Ayrılık Sevdaya Dahil…(şiir)
Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sokaktaki Adam, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Zenciler Birbirine Benzemez…(roman)
Abbas Yolcu, Hangi Sol, Hangi ******, İkinci Yeni Savaşı, Batı’nın Deli Gömleği…(gezi, deneme, eleştiri)

Cemil Meriç: Umrandan Uygarlığa, Kırk Ambar, Hint Edebiyatı, Mağaradakiler, Bu Ülke, Işık Doğudan Gelir…

Nihat Sami Banarlı: Türkçeni Sırları, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Yahya Kemal Yaşarken, Edebi Bilgiler…..

Ruşen Eşref Ünaydın: Diyorlar Ki, Geçmiş Günler, ******’ü Özleyiş, ******..

Ümit Yaşar Oğuzcan: Şiirde Kırk Yıl, Aşk Mıydı O, Önce Sen Sonra Sen, İki Kişiye Bir Dünya, Hüzün Şarkıları, Seninle Ölmek İstiyorum…(şiir)..Çarşaf dergisinde de mizahi şiirler yazmıştır.

Oğuz Atay: Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Tehlikeli Oyunlar, Korkuyu Beklerken(roman,öykü)

Adalet Ağaoğlu: Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Fikrimin İnce Gülü, ….(roman)
Evcilik Oyunu, Çatıdaki Çatlak, Sınırlarda….(oyun)

Orhan Pamuk: Kara Kitap, Benim Adım Kırmızı, Yeni Hayat,Kar, Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale(roman)

Aka Gündüz: Dikmen Yıldızı, Bir Şoförün Gizli Defteri, İki Süngü Arasında…

Cahit Zarifoğlu: İşaret Çocukları, Menziller, Yedi Güzel Adam, Şiirler
Yürek Dede ile Padişah, Ağaçkakanlar, Serçekuş, Savaş Ritmleri..(roman)

Pertev Naili Boratav: Folklor ve EdebiyatI-II, Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği, ….(edebi bilgiler)

Behçet Necatigil: Kapalı Çarşı, Sevgilerde, İki Başına Yürümek…(şiir)
Yıldızlara Bakmak, Gece Aşevi, Üç Turunçlar…(radyo oyunu)

Kullanıcı profilini gör

2 Geri: dönemlere göre yazar ve eserleri Bir C.tesi Mayıs 31, 2008 5:16 pm

Admin

avatar
Admin(takım kaptanı)
Admin(takım kaptanı)
güzel olmuş......

Kullanıcı profilini gör http://kosar.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz